Βελβενδού 2, Αθήνα, Τηλ.:  210 623 22 44, Email: lovesmileshellas@gmail.com